"public member" — Słownik kolokacji angielskich

public member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny członek
  1. public przymiotnik + member rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The video also features clips of public members dancing to the song.

    Podobne kolokacje: