"public lobby" — Słownik kolokacji angielskich

public lobby kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne kuluary
  1. public przymiotnik + lobby rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the head of the stairs is a large public lobby that opens to the courtyard and to the front of the building.