PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public listing" — Słownik kolokacji angielskich

public listing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna lista
  1. public przymiotnik + listing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If it should go ahead, a Fortress offering would be the first public listing of its kind.