ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public light" — Słownik kolokacji angielskich

public light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne światło
  1. public przymiotnik + light rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But now we are taught to throw everything within us into public light and common pawing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo