PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public garage" — Słownik kolokacji angielskich

public garage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny garaż
  1. public przymiotnik + garage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The car entered a public garage, where Thornhill left the vehicle.