"public fear" — Słownik kolokacji angielskich

public fear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny strach
  1. public przymiotnik + fear rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was credited by many officials with preventing public fears from getting out of hand.

    Podobne kolokacje: