PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public directory" — Słownik kolokacji angielskich

public directory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna książka telefoniczna
  1. public przymiotnik + directory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've just dumped the best route to Pleasure Island to your public directory.