PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna rozmowa
  1. public przymiotnik + conversation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When are our public conversations going to start living up to the complexities of actual lives?