Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"public construction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna budowa
  1. public przymiotnik + construction rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is during this phase that we see buildings which are nonresidential, public constructions.