ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public burning" — Słownik kolokacji angielskich

public burning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna spalenizna
  1. public przymiotnik + burning rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many people have magical powers ("witches", male or female) but their use is a capital crime; public burnings at the stake were replaced only a few years ago by private burning in jails.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo