"public bathhouse" — Słownik kolokacji angielskich

public bathhouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna łaźnia
  1. public przymiotnik + bathhouse rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There's a public bathhouse next to the toilet shack," he says.

    Podobne kolokacje: