"public awareness" — Słownik kolokacji angielskich

public awareness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna świadomość
  1. public przymiotnik + awareness rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "She set the stage for a whole different public awareness about cancer."