"public assertion" — Słownik kolokacji angielskich

public assertion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne twierdzenie
  1. public przymiotnik + assertion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But officials from each of those agencies challenge the Administration's public assertion that the Mexican authorities are trying their best.