"public alarm" — Słownik kolokacji angielskich

public alarm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny alarm
  1. public przymiotnik + alarm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But before they could work out the details, public alarm about immigration escalated.

    Podobne kolokacje: