PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public affirmation" — Słownik kolokacji angielskich

public affirmation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne potwierdzenie
  1. public przymiotnik + affirmation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For there is another thing Americans want from the President: a public affirmation of the values by which the United States intends to live.

    Podobne kolokacje: