Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"public adulation" — Słownik kolokacji angielskich

public adulation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne schlebianie
  1. public przymiotnik + adulation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Factors besides public adulation can increase the value of a star's belongings.

    Podobne kolokacje: