"public Marina" — Słownik kolokacji angielskich

public Marina kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna Marina
  1. public przymiotnik + Marina rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Central to the complex is a public marina and a major concert theatre.

    Podobne kolokacje: