"przywiązywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywiązywać" po polsku

przywiązywać

obrazek do "tie" po polsku
czasownik
 1. tie ****
  • zawiązywać (np. węzeł, sznurówki, krawat), przywiązywać [przechodni]
   Can you tie your shoelaces? (Możesz zawiązać swoje sznurówki?)
   I feel as if my hands were tied. (Czuję się jakbym miał związane ręce.)
   Let's tie him up and blindfold him. (Zwiążmy go i zakryjmy mu oczy.)
 2. attach ***
  • przymocowywać, przytwierdzać, przyczepiać, podłączać, przywiązywać [przechodni]
   All you have to do is attach it to the power source. (Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć to do źródła zasilania.)
   You should attach the mirror to the wall. (Powinieneś przytwierdzić lustro do ściany.)
   You can attach this swing to a tree. (Możesz przymocować tę huśtawkę do drzewa.)
 3. tether
  • przywiązywać (zwierzę), pętać, wiązać
   They tethered the dog to its kennel and went inside the house. (Oni przywiązali psa do jego budy i weszli do domu.)
 4. lash *
phrasal verb
 1. strap down
phrasal verb
 1. tie something down
czasownik
 1. attach ***
czasownik
 1. glom