"provide to election officials" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: provide to officials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz do urzędników wyborczych
  1. provide czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact, one of the services both parties provide to local officials is legal advice on how to deal with court challenges.

    Podobne kolokacje:

podobne do "provide to election officials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "provide to election officials" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik