"prove in ways" — Słownik kolokacji angielskich

prove in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowodnij w drogach
  1. prove czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Renters who flunk the income test must prove themselves in other ways.

    Podobne kolokacje: