"prove a way" — Słownik kolokacji angielskich

prove a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dowiedź drogi
  1. prove czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It proved an invaluable way of putting issues on the table and encouraging serious debate.

    Podobne kolokacje: