"properly design" — Słownik kolokacji angielskich

properly design kolokacja
Popularniejsza odmiana: properly designed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednio projekt
  1. design czasownik + properly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That wouldn't have been necessary if the system was designed properly.