"proper spelling" — Słownik kolokacji angielskich

proper spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawna pisownia
  1. proper przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is some confusion as to the proper spelling of this taxon.

    Podobne kolokacje: