Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"propagator czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "propagator czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. evangelist
  • propagator, orędownik oficjalnie
   Since he lost weight, he became a zealous evangelist for fitness. (Odkąd zrzucił wagę stał się gorliwym propagatorem fitnessu.)
   My neighbor is an evangelist for the European Union. (Mój sąsiad to orędownik Unii Europejskiej.)
 2. exponent
 3. propagator  
 4. promotor , także: promoter *
  • propagator, orędownik, zwolennik (osoba lub organizacja publicznie coś wspierająca)
   Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region. (Wreszcie, Indie można postrzegać jako propagatora pokoju i stabilności w regionie.)
   The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy. (Rada może w najlepszym razie odgrywać istotną rolę orędownika praw człowieka i demokracji.)
 5. gospeler , gospeller BrE

propagator czegoś

rzeczownik
 1. exponent of something  

Powiązane zwroty — "propagator czegoś"

czasownik