"prompt officials" — Słownik kolokacji angielskich

prompt officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punktualni urzędnicy
  1. prompt czasownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    The lightning prompted officials to suspend the game for 32 minutes.