PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"prompt intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podpowiedź interwencja
  1. prompt czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Violence against tax collectors grew to such a level that it prompted Presidential intervention.

  2. prompt przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Markby thanked him for his prompt intervention and help.