"promote intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj interwencję
  1. promote czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    IMPACT is an international initiative which focusses on preventive and social health and promote awareness and intervention to prevent avoidable disability.