"progressive approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postępujące nadejście
  1. progressive przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These schools operate to this day within a similar progressive approach.