"program implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie programu
  1. program rzeczownik + implementation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The program implementation however, was mostly left to the individual schools, which did not consistently adhere to the program's rules.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo