ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional jargon" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "professional jargon" po angielsku

professional jargon
professiolect

rzeczownik
  1. profesjolekt, gwara zawodowa, język zawodowy [policzalny]

"professional jargon" — Słownik kolokacji angielskich

professional jargon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwara zawodowa
  1. professional przymiotnik + jargon rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And there is what is probably worse than ever before, the growing use of professional jargon.

powered by  eTutor logo