"produce in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj za porę roku
  1. produce czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Lincoln Center produced the same number of performances in the season that just ended.

podobne do "produce in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "produce in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik