"produce during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj podczas pory roku
  1. produce czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yesterday there was no definite word as to whether the Goodman would be able to produce the show during the 2002-3 season.

powered by  eTutor logo