"prize crew" — Słownik kolokacji angielskich

prize crew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załoga na konkurs
  1. prize rzeczownik + crew rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A prize crew would then come on board to take over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo