"prisoner faces" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner faces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarze więźnia
  1. prisoner rzeczownik + face czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At least, he thought, anyone who was not a prisoner facing execution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo