"prisoner commits" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner commits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień popełnia
  1. prisoner rzeczownik + commit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you find that the prisoner committed a homicide, in possession of her reason and with premeditation, your verdict will be accordingly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo