"print book" — Słownik kolokacji angielskich

print book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z tkaniny drukowanej
  1. print rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If print books had 12 percent margins, this would be an easy decision for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo