ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"press for time" — Słownik kolokacji angielskich

press for time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa przez czas
  1. press czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well, since he's not pressed for time, perhaps one more.

    Podobne kolokacje: