"present to officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny do urzędników
  1. present czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The participants drafted a 15-point manifesto to be presented to American and Iraqi officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo