Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"present need" — Słownik kolokacji angielskich

present need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna potrzeba
  1. present przymiotnik + need rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But surely he hadn't taken into account the amount of time he'd be gone, or her present need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo