Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present name" — Słownik kolokacji angielskich

present name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne imię
  1. present przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been known by its present name since 1952.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo