"preferred way" — Słownik kolokacji angielskich

preferred way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć droga
  1. preferred przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Pretty does not have any one preferred way of recording.

    Podobne kolokacje: