PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prefer to focus" — Słownik kolokacji angielskich

prefer to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól skupić
  1. prefer czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    And Lockheed officials said this week that they preferred to focus on their growing work in domestic security.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo