"prayed together" — Słownik kolokacji angielskich

prayed together kolokacja
Popularniejsza odmiana: pray together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagany razem
  1. pray czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When it comes time to pray together, I will tell you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo