"pray together" — Słownik kolokacji angielskich

pray together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomódl się razem
  1. pray czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    When it comes time to pray together, I will tell you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo