"practical book" — Słownik kolokacji angielskich

practical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktyczna książka
  1. practical przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Radio phone receiving; a practical book for everybody.

powered by  eTutor logo