"powszechne przekonanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechne przekonanie" po polsku

"powszechne przekonanie" — Słownik kolokacji angielskich

popular belief kolokacja
 1. popular przymiotnik + belief rzeczownik = powszechne przekonanie
  Bardzo silna kolokacja

  Contrary to popular belief the movie is not based on a true story.

  Podobne kolokacje:
common belief kolokacja
 1. common przymiotnik + belief rzeczownik = powszechne przekonanie
  Bardzo silna kolokacja

  Contrary to the common belief of around $10,000 per year.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo