"post pays" — Słownik kolokacji angielskich

post pays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko opłaca się
  1. post rzeczownik + pay czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said the post pays $20,000 a year, $15,000 less than the Housing Authority job.

    Podobne kolokacje: