"porch post" — Słownik kolokacji angielskich

porch post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta ganku
  1. porch rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She put one hand against a porch post.

    Podobne kolokacje: