"popular year" — Słownik kolokacji angielskich

popular year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny rok
  1. popular przymiotnik + year rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And here I thought karaoke stopped being popular years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo