"popular point" — Słownik kolokacji angielskich

popular point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny punkt
  1. popular przymiotnik + point rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Compared with other historical events, though, the Revolution is not a popular point of divergence.

    Podobne kolokacje: